Kreativ næring i Møre og Romsdal

Status, nettverk og behov

Denne rapporten utgjør den viktigste leveransen i et arbeid Telemarksforsking har gjort for å kartlegge kulturell og kreativ næring i Møre og Romsdal. Prosjektet er gjennomført på oppdrag for Møre og Romsdal fylkeskommune. Rapporten beskriver næringens økonomiske verdiskaping samt verdikjeder og nettverk i næringen. Videre beskriver den virkemiddelapparatet for kulturell og kreativ næring samt næringsaktørenes tilfredshet med dette. Avslutningsvis gir vi anbefalinger til videre arbeid og satsinger.

Forfatter

Bård Kleppe, Åsne Dahl Haugsevje og Regine Sønderland Saga

Utgitt

02.02.2024

Type

Rapport

Rapport

801

ISBN

978-82-336-0650-3

Last ned