Kostnadsfordeling for interkommunalt samarbeid

Alternativer for Søre Sunnmøre IKT

Notatet sammenstiller erfaringer med ulike modeller for kostnadsfordeling mellom kommuner i interkommunale samarbeid om IKT.

Forfatter

Bent Aslak Brandtzæg og Audun Thorstensen

Utgitt

25.05.2022

Type

Notat

Notat

4 - 2022

ISBN

978-82-336-0531-5

Last ned