Kostnader ved skole- og barnehagedrift i Risør

Det er foretatt en sektoranalyse av oppvekst. Gjennomgangen konkretiserer bestemte omstillings- og effektiviseringstiltak på oppvekstfeltet i Risør kommune.

Forfatter

Kjetil Lie og Helge Støren

Utgitt

04.06.2020

Type

Notat

Notat

11 - 2020

ISBN

978--82-336-0325-0

Last ned