Kostnader i barnehager 2018

Kostnadsforskjellen mellom kommunale og private barnehager har økt fra 2017 til 2018, og private barnehager har 9,8 % lavere kostnader til ordinær drift. Inkluderer vi utgifter til barn som får særskilt tilrettelegging, er forskjellen 16,2 %. I rapporten er beregningen av kostnader utledet, og sammenlignbarheten mellom kommunale og private barnehager diskutert. Vi sammenligner ulike kostnadselementer og ser på kostnadsvariasjon og utvikling over tid. Årets rapport har et eget temakapittel om kostnadsvariasjon i kommunale barnehager.

Forfatter

Trond Erik Lunder, Brynjulv Eika og Marit Sissel Kvernenes

Utgitt

03.04.2020

Type

Rapport

Rapport

543

ISBN

978--82-336-0318-2

Last ned