Kostnader i barnehager 2015

Enhetskostnadene i kommunale barnehager har ikke økt fra 2014 til 2015, mens kostnadene i ordinære ikkekommunale barnehager har økt med 5,4 %. Kostnadsforskjellen mellom disse er nå kun 3,7 % av det kommunale kostnadsnivået. Særlig har pensjonsutgiftene nærmet seg veldig. Antall plasser i kommunale barnehager minker mens den privateide delen av sektoren øker. Totale kostnader i sektoren anslås til 49,0 mrd. kr. Temakapittelet omhandler hvordan inntektsvariasjon blant private barnehager påvirker disponeringen mellom driftsutgifter og overskudd.

Forfatter

Trond Erik Lunder, Brynjulv Eika og Per Kristian Roko Kallager

Utgitt

27.04.2017

Type

Rapport

Rapport

395

ISBN

978--82-336-0037-2

Last ned