Korleis vidareutvikle berekrafta i norske matproduksjonssystem?

Korleis vidareutvikle berekrafta i norske matproduksjonssystem?

Ei utgreiing til jordbruksoppgjeret 2020

Rapporten summerer opp status og forbetringspotensial for berekraftige matproduksjonssystem under norske tilhøve, vurdert utifrå ein agroøkologisk tilnærmingsmodell. Deretter drøftar vi i kva for grad verkemiddelsystemet fremmar eller hemmar utvikling i ei meir berekraftig retning. Vi skisserer til slutt nokre nye moglege måtar å rette inn verkemidla på. Den agroøkologiske berekraftsdefinisjonen er tungt forankra internasjonalt, men aldri før anvendt på nasjonalt nivå i Noreg.

 

Last ned eit samandrag av rapporten her.

Forfatter

Ingvild Haugen og Solveig Svardal

Utgitt

18.03.2020

Type

Rapport

Rapport

541

ISBN

978--82-336-0315-1

Last ned