Kompetansekartlegging i bygg og anlegg og reiseliv i ni kommuner i Vestfold og Telemark

Telemarksforsking har kartlagt kompetansebehov i små og mellomstore bedrifter i ni kommuner i Vestfold og Telemark fylke innenfor bransjene bygg og anlegg samt reiseliv. De ni kommunene er Vinje, Fyresdal, Hjartdal, Tokke, Kviteseid, Nissedal, Drangedal, Seljord og Tinn. Kartleggingen er gjort som en del av satsingen «Kompetansepilot» og på oppdrag fra Vestfold og Telemark fylkeskommune. I dette notatet presenteres funnene fra kartleggingen samt innspill til hvordan funnene kan følges opp i det videre arbeidet med «Kompetansepilot». Notatet bygger på intervjuer med et utvalg bedriftsledere i de ovenfor nevnte bransjene i de ni kommunene.

Forfatter

Erik Magnussen, Signe Vrålstad og Jenny Fossum Grønn

Utgitt

31.01.2023

Type

Notat

Notat

14 - 2023

ISBN

978-82-336-0552-0

Last ned