Kompetanseheving og eksporttiltak

En evaluering av 7 ulike tiltak rettet mot SMB i Telemark

Forfatter

Knut Vareide

Type

Rapport

Rapport

113

ISBN

82-7401-172-4