Kommunesammenslåing med indirekte valgte kommunestyrer

Erfaringer og effekter

De fleste sammenslåingene i kommunereformen trådte i kraft 1. januar 2020, dvs. etter det ordinære kommunestyrevalget høsten 2019. Noen sammenslåinger trådte imidlertid i kraft på et tidligere tidspunkt, og i de fleste av disse sammenslåingene ble det brukt indirekte valg. Modellen med indirekte valg er i liten grad adressert i tidligere utredninger. Denne utredningen ser derfor nærmere på hvordan denne modellen fungerte i de aktuelle sammenslåingene, og hvilke effekter den har gitt i etab-leringen av de nye kommunene.

Forfatter

Bent Aslak Brandtzæg og Erik Magnussen

Utgitt

25.05.2022

Type

Rapport

Rapport

696

ISBN

978-82-336-0531-5

Last ned