Kommunereformen og Bardu kommune

Fordeler og ulemper ved å fortsette som egen kommune.

Forfatter

Audun Thorstensen, Kjetil Lie, Sondre Groven og Per Kristian Roko Kallager

Utgitt

02.05.2019

Type

Notat

Notat

22 - 2019

ISBN

978--82-336-0228-7

Last ned