Kommuner med svak befolkningsutvikling - Kortversjon

Kortversjon

Dette er en kortversjon av TF-rapport nr. 557 som beskriver prosjektet Inntektsutvikling for kommuner med svak eller ingen befolkningsøkning. Både hovedrapporten og denne kortversjonen kan lastes ned gratis fra www.relemarksforsking.no.

Forfatter

Trond Erik Lunder

Utgitt

28.04.2021

Type

Notat

Notat

3 - 2021

ISBN

978-82-336-0421-9

Last ned flag