Kommunale inntekter i Kongsvingerregionen

Statlige finansieringsordninger i endring

I dette notatet gis en vurdering av Kongsvingerregionens økonomi og betydningen av pågående og foreslåtte endringer i statlig finansiering. Spesifikt diskuteres inntektssystemet for kommunene, tilskuddsordningen for særlig ressurskrevende helse og omsorgstjenester og barnevernsreformen.

Forfatter

Trond Erik Lunder

Utgitt

05.09.2023

Type

Notat

Notat

10 - 2023

ISBN

978-82-336-0638-1

Last ned