Kommunal kultursektor 2022: Organisering, prioritering og planlegging

I denne rapporten har vi kartlagt organisering, prioritering og planlegging i kommunal kultursektor 2022. Vi finner at funn og konklusjoner fra rapporten «Organisering og kompetanse i kommunal kultursektor» fra 2019 fremdeles er gyldige. Det er for eksempel fremdeles mye variasjon i hvordan kommunene organiserer arbeidet med kultur. Vi har i tillegg hatt to store hendel-ser som har påvirket kommunal kultursektor; kommunereform og pandemi.

Forfatter

Kristine Persdatter Miland og Bård Kleppe

Utgitt

15.06.2022

Type

Rapport

Rapport

707

ISBN

978-82-336-0536-0

Last ned