Kommunal eller privat ny 6-avdelings barnehage i Ørsta?

Ei vurdering av dei økonomiske konsekvensane for Ørsta kommune dersom ein ny sentrumsbarnehage vert kom-munal eller privat.

Forfatter

Audun Thorstensen og Helge Støren

Utgitt

01.10.2020

Type

Notat

Notat

18 - 2020

ISBN

978--82-336-0338-0

Last ned