Kommunal administrasjon i storbyene

Offentlig statistikk viser at det er forskjeller i administrasjonsutgifter mellom storbyene i Norge. Samtidig er kommunene organisert ulikt og man har lagt ansvar på ulike nivå i organisasjonen, slik at sammenligningene mellom kommunene blir vanskeligere. I dette prosjektet har det kommet tydelig fram at kommunene ikke stoler på sammenligningene av administrasjonskostnadene mellom byene og mener det er forskjeller i tolkninger og organisering som forklarer mye av forskjellene. Denne rapporten setter søkelys på nettopp dette og forsøker å finne noen forklaringsfaktorer på forskjellene

Forfatter

Jon Marius Vaag Iversen, Øyvind Sunde, Eli Såstad, Trond Erik Lunder, Erik Magnussen, Audun Thorstensen, Ole Henning Nyhus og Kaja von der Leyen

Utgitt

12.01.2023

Type

Rapport i ekstern rapportserie

Last ned