Kapitalstrukturer i private barnehager 2020

Rapporten dokumenterer analyser av kapitalstrukturer i barnehagesektoren. Vi studerer utvikling over tid i perioden 2014 til 2020 og forskjell mellom ulike kategorier av barnehager og aktører i det private barnehagemarkedet. Det er tydelige mønstre, samtidig som det er stor variasjon innad i kategoriene. Rapporten vil følges opp med nye årganger av data i årene som kommer.  

Forfatter

Jonas Måøy, Emil C. Bjøru, Rolf Røtnes og Trond Erik Lunder

Utgitt

23.05.2022

Type

Rapport

Rapport

702

ISBN

978-82-336-0528-5

Last ned