Kan vi stole på befolkningsframskrivinger?

Om bruken av regionale befolkningsframskrivinger i distriktskommuner

Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger blir brukt av mange kommuner når de planlegger for framtiden. Telemarksforskings modell med scenarioer for befolkningsutvikling viser i mange tilfeller helt andre resultat. I artikkelen studerer vi grunnene til avvikene, om det er systematiske skjevheter i utfall og mulige konsekvenser av dette. Det er grunn til å tro at SSBs modell overvurderer veksten i de minst sentrale kommunene, noe som kan gjøre kommunene mindre forberedt på en framtid med knappere ressurser.

https://doi.org/10.18261/9788215054544-23-04

Forfatter

Hanna Nyborg Storm og Knut Vareide

Utgitt

27.06.2023

Type

Vitenskapelig artikkel i antologi