Kan regionale ulikheter i innovasjon og FoU forklare ulik økonomisk vekst mellom regionene?

Test at SSBs innovasjonsundersøkelse

Presentasjon av en test av innovasjonsdata fra SSB til ulike analyser av innovasjonens betydning for vekst og lønnsomhet på mikro og regionalt nivå.

Forfatter

Knut Vareide

Utgitt

04.06.1905

Type

Foredrag

Last ned flag