Kan motstand mot innovasjon være legitimt?

Kan motstand mot innovasjon være legitimt?

Eksprimentering, risiko og kommuneøkonomi

Denne artikkelen handler om innovasjonsverdier i møte med profesjonsverdier i økonomi- og regnskapsfaget i kommunesektoren, og hvilke dilemmaer som kan oppstå i praksisfeltet. Tidligere forskning om hva som hemmer innovasjon, har ofte fokus på motstand mot innovasjon, og hvordan organisasjonen bør håndtere denne motstanden. Vi mener det er behov for å nyansere dette bildet, og se nærmere på når motstand mot innovasjon er legitimt. Innovasjon er ikke et normativt begrep i seg selv, som per definisjon er noe positivt. Derimot viser vi at nettopp kreativitet knyttet til regnskapsregler og finansforvaltning viser seg å være vanligere enn man tror i jakten på innovasjon i kommunesektoren. Vi vil vise til to eksempler, Terrakommunene i Norge og Farum kommune i Danmark hvor innovasjon har fått fortrinn foran etablerte profesjonsverdier. I begge tilfellene er det feilslåtte innovasjoner som endte med økonomisk kollaps, og store negative konsekvenser for kommunenes økonomiske situasjon og tjenestetilbud. På bakgrunn av disse to eksemplene vil vi trekke paralleller til eksempler på lignende innovative løsninger i kommunal sektor i dag.

Forfatter

Ailin Aastvedt og Charlotte Sørensen

Utgitt

22.11.2018

Type

Paper