Internasjonalt sammenlikningsgrunnlag for norsk kunstnerpolitikk

Dette notatet er utarbeidet på oppdrag for Kulturrådet. Notatet beskriver statlige intensiver i kunstnerpolitikken med særlig vekt på kulturråd og andre armlengdes-organer, samt private fi-nansieringskilder rettet mot kunstnere i Sverige, Danmark, Canada, England og Skottland. I no-tatet forsøker vi også å sammenligne nøkkeltall for antall kunstnere og størrelsen på kunstnerisk næring i de utvalgte landene.Notatet er skrevet av Kristine P. Miland, Per Mangset og Bård Kleppe. Følgende kulturpolitiske eksperter med særskilt kunnskap om de respektive landene har lest og kommentert utkast og fer-dig notat: Sofia Lindström Sol (Sverige), Trine Bille (Danmark), Kate Oakley (England og Skottland) og Diane Saint-Pierre (Canada).

Forfatter

Bård Kleppe, Per Mangset og Kristine Persdatter Miland

Utgitt

13.01.2020

Type

Notat

Notat

26 - 2020

ISBN

978--82-336-0237-6

Last ned