Internasjonalt sammenlikningsgrunnlag for norsk kunstnerpolitikk

Forfatter

Bård Kleppe, Per Mangset og Kristine Persdatter Miland

Utgitt

13.01.2020

Type

Notat

Notat

26 - 2020

ISBN

978--82-336-0237-6

Last ned