Interkommunalt samarbeid i Våle og Ramnes

Denne arbeidsrapporten presenterer resultatene fra en kartlegging av det interkommunale samarbeidet i Våle og Ramnes. Kartleggingen ble gjennomført i mars 1998. Med grunnlag i spørreskjema ble kommunene bedt om å melde inn og vurdere eksisterende og nylig avsluttede interkommunale samarbeidstiltak.Kartleggingen er en forundersøkelse i arbeidet med utredningen om fremtidig "samkvem" mellom Våle og Ramnes (status quo, sammenslåing eller utvidet samarbeid ?). Noen av hovedresultatene fra denne undersøkelsen vil også bli tatt inn i hovedrapporten fra utredningsarbeidet.

Forfatter

Kjetil Lie

Type

Arbeidsrapport

Arbeidsrapport

16 -