Interkommunalt barnevern i Knutepunkt Sørlandet

En mulighetsstudie

Rapporten ser nærmere på hvilke krav som stilles til barneverntjenestene i kommunene som følge av endringer i 2013 i barnevernloven, og hvilke konsekvenser økte krav kan få for kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Rapporten konkluderer med at samarbeid mellom knutepunktkommunene, fortrinnsvis én større interkommunal tjeneste, vil være den beste løsningen for å sikre et mest mulig enhetlig og likeverdig tjenestetilbud for alle kommunene i Knutepunkt Sørlandet. 

Forfatter

Ingvild Vardheim og Ailin Aastvedt

Utgitt

20.12.2013

Type

Rapport

Rapport

328

ISBN

978-82-7401-644-6

Last ned