Innovasjon, risiko og kommuneøkonomi

Innovasjon, risiko og kommuneøkonomi

Læring av feilslåtte innovasjoner

Alle kommuner vil være innovative. Men kan innovasjonsiveren ta overhånd? Vi må tørre å snakke om innovasjonens skyggesider, slik at vi ikke risikerer å parkere alle faglige innvendinger som endringsuvillighet. Terra-kommunene var i sin tid innovative i sin finansforvaltning. De ønsket forutsigbare inntekter, men det endte med økonomisk kollaps. Kan vi risikere at dette skjer igjen?

Forfatter

Ailin Aastvedt og Charlotte Sørensen

Utgitt

09.12.2019

Type

Foredrag

Last ned