Innovasjon og risiko

Innovasjon og risiko

I dette foredraget ser jeg nærmere på hvordan innovasjonsarbeidet i kommunene kan påvirke revisors arbeidshverdag, og hvilke dilemmaer som kan oppstå i møte med innovasjon i kommunal sektor. Jeg tar utgangspunkt i en feilslått innovasjon, og trekker fram noen lærings- og refleksjonspunkter fra denne innovasjonen. Innlegget er basert på artikkelen Læring av feilslåtte innovasjoner som jeg har skrevet sammen med Charlotte Sørensen. Vi har også skrevet en kronikk i KommunalRapport som omhandler samme tema.

Forfatter

Ailin Aastvedt

Utgitt

04.02.2020

Type

Foredrag