Innovasjon og risiko

Læring av feilslåtte innovasjoner

Foredraget handler om hva vi kan lære av feilslåtte innovasjoner, med utgangspunkt i «Terra-saken», som et eksempel på innovasjon hvor åtte norske kommuner utfordret lovverket på en kreativ måte for å kunne låne penger til finansielle plasseringer. Det endte med store negative konsekvenser for kommunenes økonomiske situasjon og tjenestetilbud. Ved å løfte fram feilslåtte innovasjoner kan motstandsbegrepet som noe entydig negativt nyanseres, og den dikotomiske forståelsen av innovasjon blir utfordret. Feilslåtte innovasjoner vanligvis ikke blir kalt innovasjoner, og dette kan redusere mulighetene for læringsoverføring til nye innovasjoner.

 

Les mer i neste nummer i Samfunnslederskap i Skandinavien –

Spesialnummer «Innovasjon i norsk offentlig sektor – dilemmaer og utfordringer» publiseres 15.12.19. Kilde: https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/index

Forfatter

Ailin Aastvedt

Utgitt

03.10.2019

Type

Foredrag

Last ned