Inkludering i kulturskole

Erfaringer fra prosjektet Kultur for å delta

Tema for foredraget var inkludering i kulturskole, basert på erfaringer fra forskningsprosjektet Kultur for å delta.

Forfatter

Åsne Dahl Haugsevje

Utgitt

10.06.2022

Type

Foredrag

Last ned