Individuell boligplan (IBP) i Sandefjord kommune

Denne rapporten gir en inngående beskrivelse av tiltaket Individuell boligplan (IBP) i Sandefjord kommune. IBP er en metode for å bistå utsatte grupper på boligmarkedet. Metoden legger til grunn at brukerne kan få bistand innenfor fire sentrale velferdspilarer. Dette er hjelp til bolig, økonomi, helsetjenester og utdanning/arbeid. Hjelpen tilbys av én koordinator som gir helhetlig veiledning, og koordinerer hjelpetilbudet til brukerne. I rapporten beskrives brukerne av IBP, veilederens rolle og oppgaver, samt samarbeidet med ulike tjenester. Både brukerne av og samarbeidspartnerne til IBP opplever at metoden er nyttig, og at den bidrar til en stabil bo- og livssituasjon for brukerne. 

Forfatter

Geir Møller, Linda Madsen og Heidi Haukelien

Utgitt

06.01.2021

Type

Rapport

Rapport

558

ISBN

978--82-336-0363-2

Last ned