Hvorfor er det ikke et regionalt kunstmuseum i Telemark?

Hvorfor er det ikke et regionalt kunstmuseum i Telemark?

Regional kunst- og kulturpolitikk i praksis.

Artikkelen tar utgangspunkt i det faktum at det ikke finnes et regionalt kunstmuseum i Telemark, og søker svar på hva som er grunnene til det. Siden 1980-årene har det vært flere initiativ til å etablere et slikt museum, og i artikkelen gjøres det rede for hvilke aktører som har engasjert seg, med hvilke begrunnelser og hvorfor planene ikke har blitt noe av. I analysen brukes casen fra Telemark til å diskutere hvordan regional kulturpolitikk kan utspille seg i praksis. Case-undersøkelsen synliggjør hva som skjer i møtet mellom den sektorielle nasjonale politikken og den mindre sektorielle fylkespolitikken, og at kulturpolitikken kan bli mer instrumentell på fylkesnivå. Dermed kan også den opprinnelige begrunnelsen for politikken forsvinne. Undersøkelsen viser imidlertid at ikke bare politikere bruker instrumentelle argumenter; det kan også kunstnermiljøene selv gjøre.

Foto: Tinfos papirfabrikk som senere ble brukt som fylkesgalleri. Telemark museum/ Digitalt museum

Forfatter

Nanna Løkka

Utgitt

10.05.2019

Type

Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier