Hvordan står det til med lokaldemokratiet og lokalpolitikernes arbeidsvilkår?

Resultater fra en landsdekkende demokratikartlegging

Tema for foredraget var lokalpolitikeres arbeidsvilkår, deres opplevelse av handlingsrom, innflytelse, arbeidsvilkår og hatytringer og trusler, og hvordan slike forhold påvirker politikernes motivasjon og vilje til å stille til gjenvalg.

Foredraget er basert på en landsomfattende kartlegging blant politikere i landets kommuner, om hvordan de opplever sin hverdag i lokalpolitikken.

Forfatter

Erik Magnussen

Utgitt

26.08.2022

Type

Foredrag

Last ned