Hvordan bli en attraktiv kommune?

Utfordringer og muligheter i Nore og Uvdal

Gjennom prosjektet ANUK – Attraksjonskraft i Nore og Uvdal og Krødsherad – ønsker Nore og Uvdal å undersøke hvordan en kan arbeide praktisk med tillit, kultur og holdninger for å øke utviklingsevnen og attraksjonskraften i kommunen. Første steg i prosjektet har vært å dokumentere og analysere utfordringsbildet til kommunen for å danne et kunnskapsgrunnlag for videre prosess. Rapporten bygger på fire metoder og kilder til empiri: Statistiske analyser (regional analyse), en spørreundersøkelse om tillit (tillitsundersøkelsen), en workshop (mulighetsworkshopen) og dybdeintervju. Til sammen tegner dette et bilde av de utfordringer og muligheter som Nore og Uvdal står overfor i arbeidet med å øke attraktiviteten til kommunen.

Forfatter

Hanna Nyborg Storm, Jenny Fossum Grønn, Knut Vareide

Utgitt

19.08.2022

Type

Rapport

Rapport

710

ISBN

978-82-336-0539-1

Last ned