Hva skal til for å lykkes med samarbeid og strukturendringer?

Innlegg på 12k-seminaret 17.-18. mars 2010, Larvik

Forfatter

Karl Gunnar Sanda

Utgitt

18.03.2010

Type

Foredrag

Last ned