Håndlag for håndverk

Håndlag for håndverk

Evaluering av Kulturminner for alle

Rapporten er en gjennomgang og evaluering av tiltaket Kulturminner for alle, et breddegaveprosjekt i regi av Fortidsminneforeningen finansiert av Sparebankstiftelsen DNB. Det er Fortidsminneforeningen som har bestilt evalueringen. Målet med Kulturminner for alle (KFA), har vært å «bidra til bevaring av kulturminner og kompetanseoverføring innen tradisjonshåndverk».

Evalueringen viser at KFA har nådd målet om å redde kulturminner. Siden 2016 er 74 av de 133 prosjektene som har fått tildelt midler blitt ferdigstilt. Kulturminnene er blitt satt i stand og fått forlenget levetid. Sammenliknet med andre tilskuddsordninger for istandsettelse av kulturminner er KFAs tilskuddsordning nærmest alene om å satse på formidling av håndverkkompetanse. Ordningen har derfor bidratt sterkt til en realisering av en rekke formidlingsprosjekt. KFA har også bidratt til å gi den tradisjonelle håndverkkompetansen et «nasjonalt løft» gjennom sine formidlingstiltak. Det har skjedd gjennom dets satsning på å spre håndverkkompetanse geografisk over hele landet – og spesielt i Nord-Norge – og det systematiske arbeidet som er blitt utvist for å bygge nettverk. Dette er positivt sett opp imot opplæringsmulighetene som finnes på feltet i dag.

Formidlingstiltakene i regi av KFA har funnet sted på uformelle læringsarenaer. Tiltakene rettet mot unge håndverkere er først og fremst ment å rekruttere til tradisjonshåndverk, uten at kunnskapen som de unge tilegner seg blir formalisert eller sertifisert. Avslutningsvis diskuterer rapporten hvordan videre opplæring innen tradisjonshåndverk kan skje og hva slags formalisering kunnskapen kan ha.

 

Forfatter

Anne-Sofie Hjemdahl og Terje Planke

Utgitt

01.04.2020

Type

Rapport

Rapport

545

ISBN

978--82-336-0324-3

Last ned