«Goddag, mitt navn er kunstner»

Erfaringsinnhenting og evaluering av DKS-LAB

Goddag, mitt navn er kunstner- er en erfaringsinnhenting av arbeidet med DKS-LAB som har pågått i perioden 2021-2023. DKS-LAB er et landsdekkende regionalt nettverk av faglige utviklingsplattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken (DKS) som har pågått i perioden 2021-2023. Ulike kunstsentre og kunsthaller har fungert som vertskap for sin regionale DKS-LAB, mens Kulturtanken har ledet nettverket. Erfaringsinnhentingen pågikk i perioden april-september 2023, og er gjennomført på oppdrag for Kulturtanken. Rapporten bygger på dokumentstudier, feltarbeid og et bredt intervjumateriale med vertsinstitusjoner, deltakende kunstnere og DKS-representanter fra fylkene og kommunene.

Forfatter

Anne-Sofie Hjemdahl

Utgitt

23.11.2023

Type

Rapport

Rapport

799

ISBN

978-82-336-0648-0

Last ned