Gjenstandsbiografi som metode

Foredraget tar utgangspunkt i artikkelen: Hva gjør gjenstandsbiografien (Hjemdahl 2015) og diskuterer hvilke muligheter og utfordringer som knytter seg til å det å skrive fram historie som en gjenstandsbiografi. Begrepet om gjenstandsbiografi er hentet fra antropologen Igor Kopytoffs artikkel: The cultural biography of things: commodization as process (1986). 

Forfatter

Anne-Sofie Hjemdahl

Utgitt

22.09.2021

Type

Foredrag