Gjennomgang av barneverntjenesten i Sarpsborg kommune

Telemarksforsking har gjort en gjennomgang av barneverntjenesten i Sarpsborg kommune. Hovedformålet har vært å se nærmere på årsaker til økte kostnader og fristoverskridelser, samt vurdere mulige tiltak.

Forfatter

Bent Aslak Brandtzæg, Sondre Groven og Audun Thorstensen

Utgitt

06.02.2019

Type

Rapport

Rapport

469

ISBN

978--82-336-0190-4

Last ned