Giftpraksiser i bygningsvernet

Blikk inn i den mørke kulturhistorien

Innlegget beskriver giftpraksiser i det museale bygningsvernet gjennom 1900-tallet. Det analyserer hvordan giftpraksisene kan forstås og hva slag kunnskap som lå i disse.

Forfatter

Anne-Sofie Hjemdahl

Utgitt

09.06.2022

Type

Foredrag