Fylkeskommunene vil, men får de det til?

Hvordan partnerskapsbasert regional utvikling påvirker fylkespolitikernes styringsevne

Fylkeskommunene har en rolle som knutepunkt for regional utvikling. Men utvider eller innskrenker regionale partnerskap fylkespolitikernes styringsevne i regional utvikling? I kapitlet argumenterer jeg for at partnerskap utvider fylkestingets innflytelse og styringskapasitet på områder hvor også andre aktører har kraftfulle virkemidler, sammenliknet med tradisjonell myndighetsstyring. Kapitlet føyer seg inn i forskningen om muligheter og begrensninger ved samstyring i kommunesektoren.

https://doi.org/10.18261/9788215054544-23-03

Forfatter

Erik Magnussen

Utgitt

27.06.2023

Type

Vitenskapelig artikkel i antologi