Fruktbare fellesskap

Vurdering av Økologisk Norge sitt andelslandbruksprosjekt

Forfatter

Gunn Kristin Aasen Leikvoll, Nanna Løkka

Utgitt

25.05.2021

Type

Notat

Notat

6 - 2021

ISBN

978-82-336-0435-6

Last ned