Frivillig kulturvern

- et kulturvern innenfra

Denne boka er den første større undersøkelsen av det frivillige kulturvernet i Norge. Forfatterne kartlegger mange av organisasjonene som er aktive på området, og ikke minst gir de eksempler på hvordan det frivillige kulturvernet foregår i praksis - på grasrotnivå. Den overordnede analysen i boka er inspirert av kritiske kulturarvstudier og uttrykket «kulturarv nedenfra». Samtidig viser forfatterne hvordan det frivillige kulturvernet i Norge i stor grad kan sies å være et kulturvern innenfra - det er drevet av et nært og personlig engasjement for lokale tradisjoner og kulturminner. Det er ofte et dynamisk forhold mellom det frivillige og det profesjonelle kulturvernet. For å forstå kulturvernarbeidet knytter analysen seg til begreper som makt, identitet, kvalitet, kunnskap og kunnskapshierarkier. Boka bygger på et forskningsprosjekt initiert og finansiert av Norsk kulturråd.

 Boka er ugitt på Fagbokforlaget og kan bestilles her

Forfatter

Nanna Løkka, Anne-Sofie Hjemdahl og Bård Kleppe

Utgitt

01.12.2021

Type

Vitenskapelig monografi