Fritidsbygg, friluftsliv og ferdsel: Sonering som redskap?

 

English abstract:

 

Forfatter

Marianne Singsaas og Vegard Gundersen

Utgitt

23.08.2021

Type

Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier