Friluftslivsparadokset

Friluftsliv i lys av FNs bærekraftsmål

Innledning til paneldebatt på konferansen Forskning i Friluft 2021

Forfatter

Marianne Singsaas

Utgitt

01.12.2021

Type

Foredrag