Fremveksten av tre delfelt for scenekunsten

Kapittel om tredelingen av den norske scenekunstsektoren og om den historiske fremveksten av denne.

Forfatter

Ole Marius Hylland og Per Mangset

Utgitt

15.09.2018

Type

Vitenskapelig artikkel i antologi