Fosen: Befolknings- og næringsutvikling, attraktivitet og framtidsscenarier

Om utviklingen i Fosen-regionen, befolkning og næringsliv, attraktivitet og framtidsscenarier.

Forfatter

Knut Vareide

Utgitt

28.11.2023

Type

Foredrag