Forventningens kraft

Forventningens kraft

Psykoterapeutiske kontekster ved Modum Bad

Hvordan foregår psykoterapi i praksis? Hva gjør den med mennesker som trenger behandling for psykiske lidelser? Hva skal til for at behandlingen blir virkningsfull?

Denne sosialantropologiske studien fra Modum Bad undersøker disse spørsmålene – og mange flere. Studien bygger på deltakende observasjon av psykoterapeutisk behandling over en periode på om lag åtte måneder, og analyserer hvordan behandlingen skaper mening, gir inspirasjon til å ta risiko og tilegne seg ny erfaring. Den danner også grunnlag for felleskap og dialog.

Den kaster samtidig lys over hvilke kulturelle og organisatoriske betingelser som gjør dette mulig, og retter blikket mot betydningen helsesport, miljøarbeid, sjelesorg og kulturaktiviteter får for pasienter som søker mestringsevne og helbredelse.

Forfatter

Halvard Vike og Heidi Haukelien

Utgitt

01.11.2017

Type

Vitenskapelig monografi