Forvaltning av hensynsfull ferdsel i villreinområder

Menneskelig ferdsel påvirker villreinen lokalt, regionalt og kumulativt. Styring og tilrettelegging av ferdsel kan redusere den negative effekten. Vi argumenterer for at miljøforvaltningen må bruke nye og sterkere virkemidler for å regulere ferdselen i villreinområdene

Forfatter

Marianne Singsaas og Vegard Gundersen

Utgitt

01.10.2020

Type

Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier