Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet

Følgeevaluering | Delrapport 4

Rapporten er fjerde delrapport i følgeevalueringen av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernsområdet.

Kommunene Røyken, Nøtterøy og Alta gikk våren 2016 inn i forsøksordning med kommunal overtakelse av statlige oppgaver innen barnevernet. Rapporten beskriver i hovedsak kommunenes utgangspunkt ved inngangen av forsøket og erfaringene fra oppstartsprosessen. Sluttrapporten for prosjektet kommer våren 2020.

Deloitte og Telemarksforsking samarbeider om denne evalueringen, som gjennomføres med Barne- og likestillingsdepartementet som oppdragsgiver.

Forfatter

Kristina Overn Krohn, Helga Rognstad, Trond Erik Lunder og Bent Aslak Brandtzæg

Utgitt

08.10.2019

Type

Rapport i ekstern rapportserie

Last ned