Forestilinger og innflytelse

Scenekunst og makt på tre delfelt

Innledende kapittel i Del 4 - Scenekunst: forestillinger og innflytelse, i antologien Iverksettelse.

Forfatter

Ole Marius Hylland og Per Mangset

Utgitt

15.09.2018

Type

Vitenskapelig artikkel i antologi