Foredrag: Samskaping

Foredrag: Samskaping

Hvordan få alle med på laget for å utvikle kommunen?

Presentasjon av forskningsrådsposjektet «Den samskapende kommune» som involverer flere kommuner. Ailin vil bl a komme inn på hvilken betydning en åpen, tillitsfull kultur har for kommunesamfunnets innovasjonskraft.Vi blir utfordret underveis – hva betyr disse innsiktene for våre roller og vår ledelse av kommunen?

Forfatter

Ailin Aastvedt

Utgitt

15.09.2020

Type

Foredrag

Last ned