Foredrag: Samskaping

Foredrag: Samskaping

Hvordan få alle med på laget for å utvikle kommunen?

Presentasjon av forskningsrådsposjektet «Den samskapende kommune» for forsamling for ordførere og kommunedirektører i Møre og Romsdal 15.9.20. Foredraget tar utgangspunkt i mål og hypoteser som er utgangspunkt for prosjektet, som hvilken betydning en åpen, tillitsfull kultur har for kommunesamfunnets innovasjonskraft. Spesiell fokus på politisk og administrativ ledelse sin roller. 

Forfatter

Ailin Aastvedt

Utgitt

15.09.2020

Type

Foredrag

Last ned