Foredrag: Innovasjon i små distriktskommuner

Et foredrag om innovasjon i små distriktskommuner. Telemarksforsking har hatt flere oppdrag for Kommunal- og regionaldepartementet om små kommuner og innovasjon. Hvordan skal de møte fremtidens utfordringer, og hva gjør de i dag? Vi har også hatt en rekke oppdrag for små kommuner for å se på kordan de kan satse og utvikle seg. I dette foredraget oppsummeres litt fra dette arbeidet. Suksessfaktorer, råd til små distriktskommuner om innovasjon, og forslag til tiltak til rapport til departementet.

 

Aktuelle rapporter som er grunnlag for foredraget:

 

Tiltak for å stimulere til økt innovasjon og utvikling i små distriktskommuner

 

Små distriktskommuners deltakelse i innovasjonsvirkemidler

 

Utredning om små kommuner 

Forfatter

Ailin Aastvedt

Utgitt

30.09.2020

Type

Foredrag

Last ned