Fordelar og ulemper med auka interkommunalt samarbeid om økonomifunksjonar

Utreiinga ser på fordelar og ulemper med auka interkommunalt samarbeid om økonomifunksjonar blant fem av kommunane i Vest-Telemark, og er ein del av eit større prosjekt som har til føremål å styrke det interkommunale samarbeidet i regionen.

Forfatter

Sondre Groven, Kjetil Lie og Audun Thorstensen

Utgitt

26.04.2019

Type

Notat

Notat

14 - 2019

ISBN

978--82-336-0042-6

Last ned